Τόμος 2017, Τεύχος 3τόμος 58ος, τεύχος 3ο-4ο, 2017