Τόμος 2015, Τεύχος 1Κανονισμός Ιατρικού Περιοδικού Γαληνός