Ηθικη - Δεοντολογία

Όταν γίνονται αναφορές για πειράματα σε ανθρώπους ασθενείς θα πρέπει να τονισθεί ότι οι αποφάσεις που πάρθηκαν ήταν σε συνάρτηση με τα ηθικά δεδομένα της υπεύθυνης επιτροπής σχετικά με τα πειράματα σε ανθρώπους και με τη διακήρυξη του Ελσίνκι του 1975. Δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ονόματα ασθενών, αριθμοί, αρχικά και ειδικότερα σε οπτικά μέσα. Όταν γίνεται αναφορά σε πειράματα πάνω σε ζώα θα πρέπει να υπάρχει σαφής ένδειξη ότι νομικά η ομάδα που έκανε το πείραμα ακολούθησε πιστά τους σχετικούς νόμους με τη φροντίδα των ζώων στα εργαστήρια.