Επικοινωνία

Γραφεία (αλληλογραφία):
Τσιμισκή 128,
Θεσσαλονίκη,

τηλ. 2310 228.481 - 2310 230318 - 2310 282.211 - Fax: 2310 282.211

e-mail: editor@egalinos.gr