Ιστορικό

Ο ΓΑΛΗΝΟΣ, με υπότιτλο "Ιατρικόν περιοδικόν παθολογίας, χειρουργικής και ειδικοτήτων - Περιλήψεις εκ της διεθνούς βιβλιογραφίας", εκδόθηκε στη Θεσσαλονίκη το 1959 από το γιατρό Χ. ΑΘΑΝΑΣΙΑΔΗ. Τo περιοδικό είχε επιστημονικό συμβούλιο καθώς και επιστημονικούς συνεργάτες. Το περιοδικό εκτός από τις επιστημονικές του εργασίες δημοσίευε διάφορες στήλες, όπως επιφανείς Έλληνες γιατροί, επίκαιρα θέματα, στήλη του πρακτικού γιατρού, ειδήσεις της Ιατρικής Εταιρείας Θεσσαλονίκης, περιλήψεις από τη διεθνή βιβλιογραφία, βιβλιοκρισίες κ.τλ.

Το έτος 1968 αλλάζει ιδιοκτησία και διεύθυνση και συνεχίζεται η έκδοση του περιοδικού από το Ν. ΜIΧΑΛΟΠΟΥΛΟ, μη ιατρό, με νέο υπότιτλο "Πανελλήνια διμηνιαία ιατρική έκδοση", νέα διάρθρωση της ύλης κατά κατηγορία εργασιών και αντικατάσταση του Επιστημονικού Συμβουλίου και των συνεργατών ιατρών, από Συντακτική Επιτροπή συγκειμένη από διακεκριμένους καθηγητές, εντεταλμένους ή μη, Υφηγητές και Επιμελητές Πανεπιστημιακών κλινικών του ΑΠΘ με αποστολή την κατά αρμοδιότητα ενός εκάστου μέλους κρίση της επιστημονικής πληρότητας και τεκμηρίωσης των υποβαλλομένων για δημοσίευση επιστημονικών άρθρων.

Τον Απρίλιο του 1987, την ιδιοκτησία και διεύθυνση του περιοδικού αναλαμβάνει ο ΚΩΝ. Γ. ΣΤΑΣΙΝΟΠΟΥΛΟΣ, Νευρολόγος-Ψυχίατρος. Ο κ. Στασινόπουλος συνεχίζει την έκδοση του περιοδικού προσαρμοσμένη προς το διεθνώς επικρατήσαν σύστημα VANCUVER, με λίαν διευρυμένη τη συντακτική επιτροπή, κατέστη σαφές σ' ολόκληρο τον ιατρικό κόσμο της χώρας, ότι το βήμα του "ΓΑΛΗΝΟΥ" είναι ελεύθερο για επιστημονική παρουσία κάθε ιατρού, Έλληνα ή μη.

Είναι το μόνο ιατρικό περιοδικό που δεν ανήκει σε εταιρεία, σύλλογο ή άλλο ελεγχόμενο φορέα. Η παρουσία του κ. Κ. Γ. Στασινόπουλου στην έκδοση-διεύθυνση του περιοδικού και ο εκσυγχρονισμός της έκδοσης  εγγυώνται την αξιόλογη παρουσία του περιοδικού στον ιατρικό κόσμο η συμμετοχή και η ζήτηση του οποίου επισφραγίζουν αυτήν την προσπάθεια και την προοπτική.