Αρχική

                                                                                             

Κυρίες  και  κύριοι  

Συγγραφείς    και  αναγνώστες  του  ιατρικού περιοδικού  «ΓΑΛΗΝΟΣ» 

          Η  Διεύθυνση  του περιοδικού   έχει την πεποίθηση  ότι  η  περιοδική  έκδοση των  ομοειδών  εντύπων συμβάλλει  στην  διάδοση  της  έρευνας , την  προαγωγή  της  ιατρικής  επιστήμης  και  κατά  συνέπεια  την   ενημέρωση  των  ιατρών , ιδιαιτέρως  εκείνων  που  ευρίσκονται  μακράν  των  αστικών  κέντρων  και των  νοσοκομειακών  ιδρυμάτων .

          Έτσι ,  προσαρμοζόμενη   στην  τεχνολογία  που  ολοένα  καταλαμβάνει  μέρος  στη  καθ΄όλου κοινωνική  ζωή του  σημερινού γίγνεσθαι,  απεφάσισε   την  μεταβολή  της  εκδοσής του  από  έντυπη  σε ηλεκτρονική  μορφή.  

          Η δημοσίευση της ύλης  του περιοδικού επελέγει να γίνεται  απο  την παγκόσμιας  εμβέλειας  πλατφόρμα Issuu  και  αυτό γιατί  την   πλατφόρμα  αυτή   την επισκέπτεται  πολύ μεγάλος  αριθμός  ενδιαφερομένων.

          Σε πρώτο  στάδιο δίνεται η  δυνατότητα  στους  αναγνώστες να  αναζητούν την  ύλη  των  περιοδικών   της τελευταίας πενταετίας  με στόχο  να καταχωρηθούν  και όλα τα προηγούμενα  τεύχη  απο της εκδόσεως  του περιοδικού.Τρέχον Τεύχος: τόμος 58ος, τεύχος 3ο-4ο, 2017